ประทับใจทัวร์ยุโรป...ที่เมืองลูเซิร์น

05/08/2013 11:27

                ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองทางเหนือตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ แม้เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่แสนอบอุ่น น่ารักและโรแมนติกที่สุด ด้วยเสน่ห์ของเมืองนี้ทำให้เมืองลูเซิร์นปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญขึ้นทุกวันๆ เพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต่างเดินทางมาสัมผัสความอบอุ่น น่ารักและโรแมนติก ณ เมืองแห่งนี้กันมากมาย

                ไฮไลท์ของเมืองลูเซิร์นที่เมื่อมาทัวร์ยุโรปแล้วไม่ควรพลาด มี 2 แห่ง สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) และ อนุสาวรีย์รูปสิงโต (Lion Monument)

                สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 14 เพื่อทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป มีอายุร่วม600 ปี มีหลังคาแบบโบราณมุงไว้ ตัวสะพานเชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จนปัจจุบันสะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกด้วย  โดยสะพานไม้แห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักเมื่อ ค.ศ. 1993 ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยไฟไหม้บางส่วน แต่ก็ได้รับการบูรณะจนสวยงามดั่งเดิมอีกครั้ง และกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูเซิร์นตราบจนทุกวันนี้

                อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไม่ไกลจากสะพานไม้ชาเปลนัก ออกแบบและแกะสลักโดยธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ค.ศ.1819-1821 เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละ เพื่อยกย่องทหารสวิสซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์นที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศสจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 อนุสาวรีย์รูปสิงโตทำจากหินแกะสลักบนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ประทับรอยกากบาท อันเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ รูปปั้นสิงโตอยู่ในลักษณะนอนหมอบ มีหอกปักอยู่กลางหลัง สีหน้าแสดงความเจ็บปวดและเศร้าสร้อย เพราะถูกข้าศึกทำร้าย